TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN PÁC NẶM

Tên doanh nghiệp

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN PÁC NẶM

Tên giao dịch
Mã số thuế (mã doanh nghiệp) 4700263932
Ngày cấp 07/09/2016
Tình trạng hoạt động Người nộp thuế đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Nơi đăng ký quản lý Chi cục Thuế Huyện Pác Nặm
Địa chỉ trụ sở Thôn Nà Cooc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn (Xem bản đồ)
Điện thoại 02813893243
Fax
Giám đốc
Chủ sở hữu Lê Thị Nghi
Địa chỉ chủ sở hữu -
Ngành nghề kinh doanh
TK ngân hàng:
Ghi chú Trên đây là một số thông tin được chúng tôi cập nhật gần đây, để các bạn thu thập được những thông tin mới nhất từ Tổng cục thuế các bạn vui lòng Click vào đây để nhận được thông tin mới nhất cho đến hiện nay.
Website hàng đầu tra cứu mã số thuế, thông tin công ty doanh nghiệp địa chỉ, tên giám đốc, điện thoại tại Việt Nam. Để liên hệ với doanh nghiệp TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN PÁC NẶM các bạn có thể liên hệ tại địa chỉ Thôn Nà Cooc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn hoặc tại Chi cục Thuế Huyện Pác Nặm để có những thông tin chính xác và chi tiết nhất.

Một số doanh nghiệp liên quan đến TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN PÁC NẶM

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NAM THÀNH

Địa chỉ: Thôn Đuông Nưa, xã Cao Tân,, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NAM THÀNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN LA

Địa chỉ: Cọn Luông, Xã Xuân La, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN LA

UBND XÃ NHẠN MÔN

Địa chỉ: Xã Nhạn Môn,, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: UBND XÃ NHẠN MÔN

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PÁC NẶM

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố,, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PÁC NẶM

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DAN SỰ HUYỆN PÁC NĂM

Địa chỉ: Xã Bộc Bố,, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: CHI CỤC THI HÀNH ÁN DAN SỰ HUYỆN PÁC NĂM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG BẮC KẠN

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG BẮC KẠN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẮC HƯNG

Địa chỉ: Thôn Nà Phẩn, xã Bộc Bố,, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẮC HƯNG

CÔNG TY TNHH ĐINH ĐÔ

Địa chỉ: Thôn Nà Cóoc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐINH ĐÔ

TRƯỜNG TIỂU HỌC BỘC BỐ

Địa chỉ: Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: TRƯỜNG TIỂU HỌC BỘC BỐ

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố,, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH