Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp do Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh quản lý

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI GIA PHÚC

Địa chỉ: Đội 1, Thôn Hà Tây, Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300801079
Người đại diện pháp luật: Trần Duy Hải
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM THỦY SẢN LỆ THỦY

Địa chỉ: Thôn Phong Niên Hạ, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300801826
Người đại diện pháp luật: Đỗ Anh Tuấn
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI NGHĨA BÌNH

Địa chỉ: Thôn Lâm Lộc, Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300800734
Người đại diện pháp luật: Đoàn Minh Việt
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÍ CÔNG NGHIỆP ĐẠI THÀNH DƯƠNG HANH

Địa chỉ: Lô C2, 3, đường số 5, khu công nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300799937
Người đại diện pháp luật: Dương Hanh
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNG GIA

Địa chỉ: Thôn Phong Niên Thượng, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300798806
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lệ Hoa
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HỮU CHỨC

Địa chỉ: Thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300798387
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thọ
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BUSS

Địa chỉ: Thôn Phong Niên Hạ, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300797979
Người đại diện pháp luật: Hồ Thị Minh Tuyền
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh

CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG PHA ĐIN

Địa chỉ: Lô C4 Khu công nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300797400
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Hóa
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI BA GIA

Địa chỉ: Thôn Minh Mỹ, Xã Tịnh Bắc, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300797087
Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Luận
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ XÂY DỰNG HẢI PHÁT

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300797009
Người đại diện pháp luật: Đặng Hoàng Hải
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VẬN TẢI DŨNG THU

Địa chỉ: Thôn Phong Niên Hạ, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300796460
Người đại diện pháp luật: Trần Dũng
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NGUYỆT CHÂU

Địa chỉ: Thôn Lâm Lộc Nam, Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300796502
Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Châu
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIỀU CÁT TƯỜNG

Địa chỉ: Thôn Thế Long, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300796083
Người đại diện pháp luật: Kiều Tử Trung
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HOÀNG VIỆT HÙNG

Địa chỉ: Đội 5, thôn Thọ Lộc Tây, Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300795499
Người đại diện pháp luật: Trương Thị Tường Vy
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh

CÔNG TY TNHH MÔÊT THA�NH VIÊN CƠ KHI� VA� THƯƠNG MAÊI VAÊN TƯƠ�NG

Địa chỉ: Thôn Thê� LơÊi, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300795202
Người đại diện pháp luật: Huy�Nh Tuâ�N Ha�I
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ MỘC DÂN DỤNG DUY TRỌNG

Địa chỉ: Thôn Bình Đông, Xã Tịnh Bình, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300794752
Người đại diện pháp luật: Ngô Duy Trọng
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN SƠN TỊNH

Địa chỉ: Huyện Sơn Tịnh,, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300793170
Người đại diện pháp luật: Đinh Sắc Sửu
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN QUẢNG CÁO THIÊN PHÚ

Địa chỉ: Thôn Minh Mỹ, Xã Tịnh Bắc, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300789431
Người đại diện pháp luật: Lê Anh Mến
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN LỘC VIỆT

Địa chỉ: Xóm 2, Thôn Thế Lợi, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300789375
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Lương
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐÀO TẠO Á CHÂU

Địa chỉ: Xóm Thị tứ, thôn Hà Trung, Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300789174
Người đại diện pháp luật: Trần Tuấn Thành
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NẤM DƯỢC LIỆU NINH TRƯƠNG

Địa chỉ: Xóm 7, thôn Phong Niên Thượng, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300788935
Người đại diện pháp luật: Trương Quang Ninh
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỊNH HÀ

Địa chỉ: Xóm 7, thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300788163
Người đại diện pháp luật: Nguyễn ánh
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT CƠ KHÍ VIỆT MỸ - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Thôn Phong Niên Hạ, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 0309516343-001
Người đại diện pháp luật: Lê Hồng Anh
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh

CÔNG TY TNHH ĐẠI TÂM TÂM

Địa chỉ: Thôn Minh Mỹ, Xã Tịnh Bắc, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300787723
Người đại diện pháp luật: Lâm Quang Duy
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỊNH PHONG

Địa chỉ: Xóm 2, thôn Thế Long, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300785395
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phong
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ - TẠI SƠN TỊNH

Địa chỉ: Thôn Lâm Lộc Nam, Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300459419-002
Người đại diện pháp luật: Võ Xuân Đông
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY DỰNG QUỐC ĐẠT

Địa chỉ: Thôn Phong Niên Thượng, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300783750
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phạm Quốc Huy
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh

HẠT KIỂM LÂM SƠN TỊNH

Địa chỉ: ,, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300783687
Người đại diện pháp luật: Võ Văn Thanh
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh

CÔNG TY TNHH TÌNH VIỆT TÂM

Địa chỉ: Xóm 1, thôn Phú Lộc, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300783528
Người đại diện pháp luật: Phạm Công Tâm
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ THUẬT THANH THẾ

Địa chỉ: Đội 9, thôn Tây, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300783493
Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Thế
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh