Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp do Chi cục Thuế Huyện Đại Từ quản lý

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG SAO VIỆT

Địa chỉ: Đội 4, Xã Mỹ Yên, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601334371
Người đại diện pháp luật: Dương Tiến Lộc
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đại Từ

CÔNG TY TNHH MINH LONG - ĐẠI TỪ

Địa chỉ: Lô S20, S24, khu đô thị trung tâm thị trấn Hùng Sơn, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601338263
Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Tú
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đại Từ

CÔNG TY TNHH TM TIẾN MINH

Địa chỉ: Đội 6, xóm Xuân Đài, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601338256
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Minh
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đại Từ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ XĂNG DẦU HẢI LONG

Địa chỉ: Xóm 12, Xã Tân Linh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601340216
Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Long
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đại Từ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TUẤN HƯNG THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Đồng Mưa, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601335336
Người đại diện pháp luật: Dương Văn Tăng
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đại Từ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÀ VIỆT ANH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Đồng Tiến, Xã La Bằng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601334237
Người đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Hải
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đại Từ

CÔNG TY TNHH HUY SƠN THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phố Chợ 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601333226
Người đại diện pháp luật: Lương Thị Nga
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đại Từ

HỢP TÁC XÃ HƯNG THỊNH

Địa chỉ: Xóm 10, Xã Cù Vân, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601331148
Người đại diện pháp luật: Trịnh Văn Tạo
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đại Từ

CÔNG TY TNHH TÂN NHẬT MINH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Đội 14, Xã Cù Vân, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601330539
Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng Thái
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đại Từ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢO ANH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm 11, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601330017
Người đại diện pháp luật: Vũ Bá Hiếu
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đại Từ

HỢP TÁC XÃ SONG MÃ

Địa chỉ: Hòa Tiến, Xã Minh Tiến, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601329371
Người đại diện pháp luật: Trần Quang ích
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đại Từ

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT ĐẠI TỪ

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Cù Vân, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601329332
Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Dương
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đại Từ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TẠO HOA

Địa chỉ: Phố Đình, Thị trấn Đại Từ, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601329283
Người đại diện pháp luật: Lưu Thế Tạo
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đại Từ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO AN THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Đầm Pháng, Xã Mỹ Yên, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601328353
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ngọc
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đại Từ

HỢP TÁC XÃ RAU AN TOÀN THỊ TRẤN HÙNG SƠN

Địa chỉ: Phố Đình, Thị trấn Đại Từ, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601326892
Người đại diện pháp luật: Trần Văn Hạnh
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đại Từ

CÔNG TY TNHH HEALTHY & CALM LIVING

Địa chỉ: Phố Đình, Thị trấn Đại Từ, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601326596
Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Giang
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đại Từ

CÔNG TY TNHH TRẦN HUÂN

Địa chỉ: Xóm Phố Dầu, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601326733
Người đại diện pháp luật: Trần Văn Huân
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đại Từ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI AN KHÁNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Đồng Bục, Xã An Khánh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601326204
Người đại diện pháp luật: Lưu Thanh Duyên
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đại Từ

CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN THẮNG ĐẠI TỪ

Địa chỉ: Xóm Hà Thái, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601326035
Người đại diện pháp luật: Trần Văn Thắng
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đại Từ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG HÀ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Ngò, Xã An Khánh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601325578
Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Luyến
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đại Từ

CÔNG TY TNHH HẢI LINH SƠN

Địa chỉ: Tổ dân phố Cầu Thành 2, Thị trấn Đại Từ, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601325553
Người đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Linh
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đại Từ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI BẮC NGỌC

Địa chỉ: Tổ dân phố Chợ 2, Thị trấn Đại Từ, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601325105
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đại Từ

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Gốc Mít, Xã Tân Thái, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601325144
Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tế
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đại Từ

CÔNG TY TNHH Y TẾ THIÊN HỒNG

Địa chỉ: Tổ dân phố Sơn Tập 2, Thị trấn Đại Từ, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601323193
Người đại diện pháp luật: Lưu Văn Hồng
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đại Từ

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN NÚI CỐC

Địa chỉ: Gốc Mít, Xã Tân Thái, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601322055
Người đại diện pháp luật: Lê Khánh Lộc
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đại Từ

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN ĐẠI TỪ

Địa chỉ: Đồng Mạc, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601304867
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đại Từ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THẮNG LỢI

Địa chỉ: Khuân U, Xã Na Mao, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601303704
Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Ninh
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đại Từ

CÔNG TY TNHH HIỆP HƯNG THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xóm Mận, Xã Phục Linh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601303334
Người đại diện pháp luật: La Văn Hiệp
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đại Từ

HỢP TÁC XÃ CHÈ PHÚ CƯỜNG BẮC

Địa chỉ: Khuân Thông, Xã Phú Cường, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601303260
Người đại diện pháp luật: Hoàng Đình Chiến
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đại Từ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂM PHONG

Địa chỉ: Xóm Bình Sơn, Xã Bình Thuận, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601303246
Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Luân
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đại Từ