Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Yên Bái

XÃ SÙNG ĐÔ

Địa chỉ: Xã Sùng Đô, Xã Sùng Đô, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái
Mã số thuế: 5200825624
Người đại diện pháp luật:
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Văn Chấn

XÃ PHÚC SƠN - VÃNG LAI

Địa chỉ: Xã Phúc Sơn, Xã Phúc Sơn, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái
Mã số thuế: 5200825617
Người đại diện pháp luật:
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Văn Chấn

XÃ HẠNH SƠN - VÃNG LAI

Địa chỉ: Xã Hạnh Sơn, Xã Hạnh Sơn, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái
Mã số thuế: 5200825582
Người đại diện pháp luật:
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Văn Chấn

XÃ NGHĨA SƠN - VÃNG LAI

Địa chỉ: Xã Nghĩa Sơn, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái
Mã số thuế: 5200825575
Người đại diện pháp luật:
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Văn Chấn

XÃ NẬM MƯỜI - VÃNG LAI

Địa chỉ: Xã Nâm Mười, Xã Nậm Mười, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái
Mã số thuế: 5200825568
Người đại diện pháp luật:
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Văn Chấn

XÃ NẬM BÚNG

Địa chỉ: Xã Nậm Búng, Xã Nậm Búng, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái
Mã số thuế: 5200825550
Người đại diện pháp luật:
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Văn Chấn

XÃ TÚ LỆ - VÃNG LAI

Địa chỉ: Xã Tú lệ, Xã Tú Lệ, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái
Mã số thuế: 5200825543
Người đại diện pháp luật:
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Văn Chấn

XÃ MINH AN-VÃNG LAI

Địa chỉ: Bản Phiêng 1, Xã Minh An, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái
Mã số thuế: 5200825536
Người đại diện pháp luật:
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Văn Chấn