Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHƯỚC ĐỨC

Địa chỉ: Tầng 3, số 28 Ngô Quyền, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Mã số thuế: 3200616151
Người đại diện pháp luật: Lưu Thành Trung
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NT79

Địa chỉ: Thôn Gia Môn, Xã Gio Phong, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
Mã số thuế: 3200615951
Người đại diện pháp luật: Trần Trọng Tiến
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Gio Linh

ĐÔÊI KÊ KHAI - KÊ� TOA�N THUÊ� - TIN HOÊC

Địa chỉ: Khe Sanh, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị
Mã số thuế: 3200615782
Người đại diện pháp luật: Nguyê�n ThiÊ Minh Xuân
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Hướng Hoá

ĐÔÊI TRƯƠ�C BAÊ - THU KHA�C

Địa chỉ: Khe Sanh, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị
Mã số thuế: 3200615775
Người đại diện pháp luật: Đô� DaÊ Long
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Hướng Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT XIKA

Địa chỉ: Số 14 Lê Duẩn, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Mã số thuế: 3200615768
Người đại diện pháp luật: Trần Hữu Bằng
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Quảng Trị

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM KIM HẰNG

Địa chỉ: Lô 25, 26 tầng 1, nhà 3, chợ Đông Hà, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Mã số thuế: 3200615736
Người đại diện pháp luật: Võ Thị Thuý Hằng
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Đông Hà

ĐỘI THU CHỢ KHE SANH

Địa chỉ: Chợ Khe Sanh, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị
Mã số thuế: 3200615729
Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Châu
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Hướng Hoá

ĐỘI THU ĐƯỜNG 9 KHE SANH

Địa chỉ: Khe Sanh, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị
Mã số thuế: 3200615711
Người đại diện pháp luật: Võ Phi Làm
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Hướng Hoá

ĐỘI THU CHỢ LAO BẢO

Địa chỉ: Lao Bảo, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị
Mã số thuế: 3200615704
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Hướng Hoá

ĐỘI THU ĐƯỜNG 9 LAO BẢO

Địa chỉ: Đường 9 Lao Bảo, Thị trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị
Mã số thuế: 3200615694
Người đại diện pháp luật: Đăng Văn Vũ
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Hướng Hoá

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG KHÁNH PHI

Địa chỉ: Khóm Vinh Quang, Thị trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
Mã số thuế: 3200615662
Người đại diện pháp luật: Phùng Xuân Phương
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Vĩnh Linh

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN - TỈNH QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: 34 Trần Hưng Đạo,, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Mã số thuế: 3200615655
Người đại diện pháp luật: Mai Năm
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Quảng Trị

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐAKRÔNG

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị
Mã số thuế: 3200615567
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dương
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đa Krông

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ĐAKRÔNG

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị
Mã số thuế: 3200615542
Người đại diện pháp luật: Trần Bảo Linh
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đa Krông

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN ĐAKRÔNG

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị
Mã số thuế: 3200615535
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Đông
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đa Krông

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN ĐAKRÔNG

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị
Mã số thuế: 3200615528
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Phương
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đa Krông

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG SỐ 2 ĐAKRÔNG

Địa chỉ: Tà Rụt, Xã Tà Rụt, Huyện Đa Krông, Tỉnh Quảng Trị
Mã số thuế: 3200615510
Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thanh
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đa Krông

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN HƯỚNG HÓA

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị
Mã số thuế: 3200615479
Người đại diện pháp luật: Hồ Thị Minh
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Hướng Hoá

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN TIẾN PHÁT

Địa chỉ: Gio Việt, Xã Gio Việt, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
Mã số thuế: 3200615380
Người đại diện pháp luật:
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Gio Linh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC LỘC QUANG

Địa chỉ: Thôn Tây I, Xã Vĩnh Tú, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
Mã số thuế: 3200615292
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Đông
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Vĩnh Linh