Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Bắc Cạn

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Địa chỉ: Tin Đồn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700241671
Người đại diện pháp luật: Ma Vĩnh Khiêm
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Bể

TRUNG TÂM DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Địa chỉ: Tổ 2B, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700242428
Người đại diện pháp luật: Vy Thị Hợi
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Chợ Đồn

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔNG MỚI TỈNH BẮC KẠN

Địa chỉ: Số 13, Đường Trường Chinh, tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700261653
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Khanh
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bắc Cạn

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN MINH

Địa chỉ: Tổ 8A, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700261678
Người đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Lân
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành Phố Bắc Cạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Địa chỉ: , P. Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700204373
Người đại diện pháp luật: Hà Thị Thu
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành Phố Bắc Cạn

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700230292
Người đại diện pháp luật: Triệu Thị Vui
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Chợ Đồn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG HÀ

Địa chỉ: Tổ 8A, Phường Đức Xuân,, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700159233
Người đại diện pháp luật: Hà Phương Quỳnh
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành Phố Bắc Cạn

CÔNG TY TNHH QUANG MINH

Địa chỉ: Thôn Nà Pì, Xã Liêm Thuỷ,, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700160616
Người đại diện pháp luật: Phạm Quang Mẫn
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Na Rì

CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÁT

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700162860
Người đại diện pháp luật: Lê Văn Ngân
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Na Rì

PHÒNG KINH TẾ & HẠ TẦNG

Địa chỉ: Tổ 1 Thị trấn Chợ Mới,, Huyện Chợ mới, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700169538
Người đại diện pháp luật: Trần Văn Đông
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Chợ mới

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Địa chỉ: Tổ 1, Thị Trấn Chợ Mới,, Huyện Chợ mới, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700169633
Người đại diện pháp luật: Lý Thị Hiến
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Chợ mới

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Địa chỉ: Xã Vân Tùng,, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700172499
Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lan
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ngân Sơn

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Địa chỉ: Tổ dân phố A, Thị trấn Yến Lạc,, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700173710
Người đại diện pháp luật: Nông Anh Dũng
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Na Rì

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Chợ Mới,, Huyện Chợ mới, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700174256
Người đại diện pháp luật: Hà Đức Huấn
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Chợ mới

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI ĐƯỜNG

Địa chỉ: Thôn Nà Lùng, xã Lương Bằng,, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700178719
Người đại diện pháp luật: Hoàng Đình Hải
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Chợ Đồn

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: TK7 Thị trấn Chợ Rã,, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700184790
Người đại diện pháp luật: Dương Văn Hoa
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Bể

HỘI CỰU CHIẾN BINH

Địa chỉ: Tiểu khu 9,, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700184818
Người đại diện pháp luật: Phùng Văn Vọng
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Bể

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Khu I, xã Vân Tùng,, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700187777
Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Sang
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ngân Sơn

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Địa chỉ: Khu I, xã Vân Tùng,, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700187784
Người đại diện pháp luật:
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ngân Sơn

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: Tiểu khu 9, thị trấn Ba Bể,, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700187791
Người đại diện pháp luật: Dương Văn Kinh
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Bể

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố,, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700187826
Người đại diện pháp luật: Hoàng văn Động
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Pác Nặm

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Địa chỉ: Xã Bộc Bố,, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700187914
Người đại diện pháp luật: Triệu Trung Hiếu
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Pác Nặm

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Địa chỉ: Xã Bộc Bố,, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700188033
Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hầu
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Pác Nặm

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

Địa chỉ: Thị trấn Bằng Lũng,, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700188266
Người đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Nghĩa
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Chợ Đồn

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: Khu I, xã Vân Tùng,, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700188876
Người đại diện pháp luật: Nông Thị Thoa
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ngân Sơn

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Tổ ND Pàn Bái, Thị trấn Yến Lạc,, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700189037
Người đại diện pháp luật: Nông Thị Nguyên
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Na Rì

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị Trấn Chợ Rã,, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700189220
Người đại diện pháp luật: Triệu Thị Toan
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Bể

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Địa chỉ: Tổ 2B, thị trấn Bằng Lũng,, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700189823
Người đại diện pháp luật: Lý Văn Tinh
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Chợ Đồn

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Địa chỉ: Tổ 3, Đồng Sơn, thị trấn Bằng Lũng,, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700189887
Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Châm
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Chợ Đồn

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Địa chỉ: Tiểu khu 9, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn
Mã số thuế: 4700190360
Người đại diện pháp luật: Hoàng Thăng Bắc
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Bể